skogsmusenloggo

Skogsmusen

Vi tror på att variera barnens vardag för att på så sätt kunna se varje barn och fånga deras intressen. Leken är själva grunden för barnens utveckling och lärande. Barn leker inte bara för att det är roligt, de leker för att lära sig. Leken erbjuder alla de situationer vi ställs inför i livet, den stimulerar barnets nyfikenhet, initiativ- och samarbetsförmåga och lust att lära. Barnet ställs inför olika val, de får träna sin kreativa förmåga, vänta på sin tur, visa hänsyn och lösa problem.

Nyfikenhet och egna val:

 

På Skogsmusen strävar vi efter att väcka varje barns nyfikenhet och på så vis utveckla deras lärande. Barnen ges möjligheter att göra egna val av aktiviteter utifrån sina intressen.

Djur och natur

 

Förskolan har en stor gård som inbjuder till bus och stoj. Vi försöker vara ute så mycket det bara går under årets alla årstider. Närmiljön utforskas genom utflykter varje vecka, då barnets ryggsäck är packad med en lättare matsäck som avnjuts ute i det fria.

 

 

Skapande

 

På Skogsmusen har vi en stor atelje där barnens kreativitet släpps lös. Det är färg, papper, lim och glitter högt och lågt och fantasin får flöda. Barnen får då möjlighet att öva sina kommunikations-, koncentrations- och motoriska förmågor.

Miljöengagemang

Miljöarbetet är och har alltid varit en del av vardagen på förskolan. Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling bland annant genom vårt egna kretslopp som barn och personal sköter tillsammans.

 

Skogsmusens har en tydlig miljöprofil:

  • Vi är Grön Flagg-cerificerade
  • Vi är KRAV-certifierade
  • Vi handlar miljömedvetet
  • Vi komposterar och källsorterar tillsammans med barnen
  • Vi äter ekologiskt, kravodlat och närproducerat så långt det går
  • Våra skogsdagar
  • Vi har egna trädgårdsodlingar, vilka vi skördar och lagar god mat av
  • Naturen är en del av det pedagogiska arbetet genom matematik, språkstimulans samt skapande

Grön flagg

 

Sedan 2002 har vi haft Grön flagg, något vi är stolta över.