skogsmusenloggo

Öppettider, semesterstängt och stängningsdagar

Skogsmusen håller öppet mellan 06.30 - 17.00.

Under sommaren håller vi öppet i så stor utsträckning som möjligt i samverkan med föräldrarna. Sommaren 2020 kommer förskolan att vara stängd veckorna 29 och 30.
 

Vi har planeringsdagar 4 gånger/ år, 2 på våren och 2 på hösten då är förskolan stängd.

Föräldraledig?

Skogsmusen erbjuder barn till föräldralediga att vistas på förskolan 25 timmar i veckan. Den pedagogiska verksamheten pågår mellan 09-15 men för att ge familjerna flexibilitet vad gäller lämning/hämtning är tillåten tid måndag-torsdag mellan 08-16. 

Avgiften

Vi tillämpar kommunens maxtaxa men i och med att vi har arbetsplikt reduceras avgiften med 10%.