skogsmusenloggo

Öppettider, semesterstängt och stängningsdagar

Skogsmusen håller öppet mellan 06.30 - 17.00.

Under sommaren håller vi öppet i så stor utsträckning som möjligt i samverkan med föräldrarna. Sommaren 2021 kommer förskolan att vara stängd veckorna 29 och 30.
 

Vi har planeringsdagar 4 gånger/ år, 2 på våren och 2 på hösten då är förskolan stängd.

Föräldraledig?

Skogsmusen erbjuder barn till föräldralediga att vistas på förskolan 25 timmar i veckan, det gäller dagarna Måndag-Torsdag mellan 08:45-15. Alt 15 timmar i veckan, då gäller Tisdag-Torsdag 09:00-14:00.

Vi följer kommunens riktlinjer beträffande föräldraledighet.

Avgiften

Vi tillämpar kommunens maxtaxa men i och med att vi har arbetsplikt reduceras avgiften med 10%.