skogsmusenloggo

Barngruppen

Vår målsättning är att ha en blandad barngrupp om ca 19 barn.  Vi tror att barn i olika åldrar har mycket utbyte av varandra i sin utveckling men vi månar också om att ge varje åldersgrupp anpassade aktiviteter.

En dag på Skogsmusen

Exempel på hur en vecka ser ut hos oss:

Måndagar: Skogsdag, vi går hel- eller halvdag till skogen. 
Tisdagar: Arbetar vi med olika temaarbeten.
Onsdagar: 1-3 åringar har skapande/rörelse. 4-5 åringar går till skogen. 
Torsdagar: 5-åringar har svenska och matematik.
Fredagar: Avslappning och fredagsmys.


På Fredagar är det FREDAGSMYS, då varierar det väldigt mycket på barnantal bestämmer vi aktivitet under morgonen.

Alla dagar fylls av fri lek, mycket utevistelse och kärlek :)
 

Frukost 7:30
Lunch 11:00
Mellanmål 14:00
Kvällsfrukt 16:30

Skogsmusens mål är att:

Alla barn ska:

 • få känna trygghet
 • vara i en välfungerande grupp
 • behandlas jämställt och som individer
 • få väcka  nya intressen och ges kunskap på lagom nivå
 • få daglig utevistelse

Alla barn ska ges tillfälle att träna sin förmåga att:

 • samarbeta
 • lyssna, berätta och återberätta
 • visa hänsyn och respekt
 • vara uppmärksam

Alla barn ska ges möjlighet att utveckla:

 • sin grovmotorik
 • sitt sociala beteende
 • sin kroppsuppfattning
 • sin finmotorik
 • sina känslor och sinnen
 • sitt ord- och begreppsförråd
 • sitt matematiska tänkande

Alla barn ska få lära sig att:

 • vänta på sin tur
 • hantera konflikter
 • ta ansvar 
 • visa medkänsla