skogsmusenloggo

Vår härliga personal

Sandra - Förskolechef
(Föräldraledig,
åter 2019-04-01)

Paulina - Förskollärare, (Föräldraledig.)

Lenita - Kök

 

 

 
 

 

 

 

Rosemari - Barnskötare

Weronica - Barnskötare
Tf platschef

Lisbeth - Barnskötare