skogsmusenloggo

Varför Skogsmusen?

Varför väljer man att vara medlem i ett föräldrakooperativ? Skälen är nog ganska många när man börjar tänka efter; gemenskap, delaktighet, inflytande, trygghet och familjekänsla. Allt det och lite till får man hos oss på Skogsmusen.

  • Personalen är engagerad och skapare av den trygga miljö som infinner sig på förskolan.
  • Större möjligheter att påverka beslut kring barnens vardag.
  • God insyn i verksamheten där ni lär känna barngruppen och familjerna genom möjlighet att närvara på förskolan. För ditt barn blir gränsen mellan hem och förskola mjukare.
  • Småskalighet som leder till trygghet för barnen, föräldrarna och personalen. Man kan hela tiden föra en dialog med varandra.
  • Barnen får mat, tillagad från grunden i vårt egna moderna kök. Maten är ekologisk och närproducerad så långt det är möjligt.
  • Barnen får vara ute mycket även under lunchvilan.
  • Föreningsformen frigör resurser och bidrar till att ge barnen en så bra verksamhet som möjligt.
  • Hög personaltäthet.