skogsmusenloggo

Varför Skogsmusen?

Varför väljer man att vara medlem i ett föräldrakooperativ? Skälen är nog ganska många när man börjar tänka efter; gemenskap, delaktighet, inflytande, trygghet och familjekänsla. Allt det och lite till får man hos oss på Skogsmusen.

 • Personalen är engagerad och skapare av den trygga miljö som infinner sig på förskolan
 • Större möjligheter att påverka beslut kring barnens vardag
   
 • God insyn i verksamheten där ni lär känna barngruppen och familjerna genom möjlighet att närvara på förskolan. För ditt barn blir gränsen mellan hem och förskola mjukare
   
 • Småskalighet som leder till trygghet för barnen, föräldrarna och personalen. Man kan hela tiden föra en dialog med varandra
 • Barnen får mat, tillagad från grunden i vårt egna moderna kök. Maten är ekologisk och närproducerad så långt det är möjligt
   
 • Barnen får vara ute mycket även under lunchvilan 
 • Föreningsformen frigör resurser och bidrar till att ge barnen en så bra verksamhet som möjligt
   
 • Hög personaltäthet
   
 • Grön flagg certifierad.