skogsmusenloggo

Barngruppen

Vår målsättning är att ha en blandad barngrupp om ca 19 barn.  Vi tror att barn i olika åldrar har mycket utbyte av varandra i sin utveckling men vi månar också om att ge varje åldersgrupp anpassade aktiviteter.

En dag på Skogsmusen

Måndagar har vi en "komma tillbaka efter helg" dag då alla barn är fyllda med energi och vill bara träffas.

 

Tisdagar har 1-2 åringar skapande och 3-5 åringar språk och matematik.

 

Onsdagar är ute/skogs dag och alla barnen har natur.

 

Torsdag har 1-2 åringar varannan vecka sångstund & varannan vecka språk och matematik.


3-5 åringarna har varannan vecka skapande och varannan vecka sångstund.

Sångstunden är då på öppnaförskolan.

 

Fredag är det FREDAGSMYS, då varierar det väldigt mycket på barnantal bestämmer vi aktivitet under morgonen.

 

Alla dagar fylls av fri lek, mycket utevistelse och kärlek ;)

 

 

Frukost 7.30
Lunch 11.00
Mellis 14.15
Kvällsfrukt 16.30

 

Skogsmusens mål är att:

Alla barn ska:

 • få känna trygghet.
 • vara i en välfungerande grupp.
 • behandlas jämställt och som individer
 • få väcka  nya intressen och ges kunskap på lagom nivå
 • få daglig utevistelse. 

Alla barn ska ges tillfälle att träna sin förmåga att:

 • samarbeta
 • lyssna, berätta och återberätta
 • visa hänsyn och respekt
 • vara uppmärksam

Alla barn ska ges möjlighet att utveckla:

 • sin grovmotorik
 • sitt sociala beteende
 • sin kroppsuppfattning
 • sin finmotorik
 • sina känslor och sinnen
 • sitt ord- och begreppsförråd
 • sitt matematiska tänkande

Alla barn ska få lära sig att:

 • vänta på sin tur
 • hantera konflikter
 • ta ansvar 
 • visa medkänsla