skogsmusenloggo

Vad innebär ett föräldrakooperativ?

Skogsmusen är en ekonomisk förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi drivs med kommunala bidrag på samma sätt som andra förskolor. 

 

Föreningens syfte är att, tillsammans med personalen, bedriva en bra barnomsorg för medlemmarnas barn. Alla som har barn vid förskolan måste vara medlemmar i föreningen och stödja föreningens målsättning och på ideell basis aktivt delta i föreningens verksamhet.

 

Föräldrakooperativet drivs gemensamt av medlemsfamiljerna och dessa har utsett en styrelse, bestående av 7 personer, som har det yttersta ansvaret för verksamheten och som är arbetsgivare för personalen.

 

Det pedagogiska ansvaret ligger på vår personal som arbetar efter rådande styrdokument, Läroplanen för förskolan och skollagen.