skogsmusenloggo

Utejourverksamhet

Skogsmusen har en jourverksamhet på rullande schema, hur ofta man har jour beror på hur många familjer vi är för tillfället. Varje vecka har en eller två familjer jour från måndag t.o.m. söndag. Det innebär att familjen ansvarar för snöskottning, sandning, gräsklippning, vattning, ogräsrensning mm som är nödvändigt för verksamhetens och arbetsmiljöns skull. Den dagliga städningen sköter personalen. 

Så fungerar det

Schemagruppen skapar ett schema för fyra månader där alla familjers insats finns med. Det är varje familjs ansvar att ta hand om sin del och det är upp varje familj att själva sköta byten om dagen man tilldelas inte passar. Det brukar aldrig vara några problem.

Omfattning

  ♦ På rullande schema har vi jourvecka och totalt ställer varje familj upp på att ha jouren ca 5 gånger per år.

Vår- och höststäd

En gång på hösten och en gång på våren träffas vi för att storstäda våra lokaler och vår gård. På förmiddagen ansluter en förälder ur varje familj och dessa städar ett tilldelat rum på förskolan. Vid lunch ansluter resten av familjen och vi grillar korv och har det mysigt. Efter maten hjälps barn och vuxna åt att kratta löv, rensa rabatter och andra trädgårdssysslor.

Tillsammans har vi en mysig dag!

 

Styrelsen och grupper

Eftersom vi föräldrar har det yttersta ansvaret för verksamheten så har vi en styrelse som ser till att detta sköts och att vi hela tiden strävar framåt. I styrelsen sitter 7 föräldrar på olika poster, dessa träffas 1 gång i månaden och diskuterar verksamheten och andra praktiska frågor.
Utöver styrelsen har vi mindre grupper som ser till att verksamheten drivs även i praktiken.

  • Personalansvariga, är personalens närmaste kontakt. Dessa sköter alla personalrelaterade frågor.
  • Fastighetsansvarig, ser över fastigheten och kallar till möte om något behöver fixas.
  • Fixargruppen, leds av fastighetsansvarig. Sköter underhåll och reparationer på fastigheten.
    Vissa uppdrag kan fördelas av fastighetsansvarig och/eller styrelsen utöver fastigheten, för att tillgodose en god miljö inomus och utomhus.
  • Schemagrupp, ser till att schemat för föräldrarna finns och att storstädningarna fungerar.
  • IT-ansvarig, sköter hemsidan, administrerar epostlistor och ansvarig för teknisk utrustning på förskolan.
En förutsättning för att verksamheten och kooperativet ska fungera är att alla medlemmar deltar i både de individuella och gemensamma aktiviteterna med engagemang. Det kräver både att tiden/utrymmet finns samt att man har möjlighet till viss flexibilitet. Detta skiljer sig markant mot de kommunala förskolorna och är något man måste vara beredd på samt införstådd med innan barnet/barnen börjar hos oss.