skogsmusenloggo

Klagomålsrutiner

I vårat systematiska kvalitets-och förbättringsarbete är en viktig del att på olika sätt ta del av synpunkter och klagomål som rör verksamheten. Vi vill att vår förskolan ska vara så bra som möjligt för all som finns här. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet, därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig som vårnadshavare kan förbättra och utveckla verksamheten. Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skrifliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

För att lämna klagomål/synpunkter vänd er till förskolans rektor så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomål. Klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt här på hemsidan (skickas till styrelsen) eller via en klagomålsblankett som finns i Tyra-appen. Blanketen kan sedan lämnas direkt till rektorn eller läggs i postfacket i hallen. Du kan välja att vara anonym men då kan vi inte kontakta dig för återkoppling. Lämnar du namn återkopplar vi till dig inom en vecka.

Rektorn är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs samt att det dokumenteras. Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektorn har gjort lämnas klagomålet vidare till styrelsen.

 

Klagomålsblankett